زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف!

امتیاز برای این مقاله
(7 رای)

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف!

در این مقاله جدید قصد داریم که شما را با ۳۰ نمونه از زیباترین کبوتر های جهان آشنا سازیم. یک عکاس هنرمند و علاقه مند به پرندگان

{K۲Splitter}

و عکاسی از طبیعت و حیوانات با جمع آوری انواع کبوترهای زیبا و تهیه ی عکس از آنها یک مجموعه ی جالب و مفید را ارائه نموده است. این کبوتر ها از نقاط مختلف جهان جمع آوری شده است و مربوط به یک کشور خاص نیست.

Tabyat

عکس های شماره ۱ تا ۳۰

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

زیباترین کبوترهای جهان از نژاد های مختلف

Zakhire-B

آخرین مقالات از

افزودن نظر


 شنبه , 03/آبان/1393